ISPILU ILUNA (2013)

 

HITZAK: LYRICS:

DOMINAK

Aspaldikoa naiz, horren aspaldikoa
beti atzo delakoan

Beti berdin jokatu badugu
Ildoaren sakonak itota
arnasa hartzen ikasi dugu
Zuloak asebeteta ere

Ez dut nahi zure besorik
ez errukitu eskurik
ez lepoan hartu
atzera dagit aurrera
Ni naiz nire zilborraren
begibakar
Inora joan gabe
Erdigunea naiz
bakanbakar

Bidaidetzat hartu nahi banauzu
osatuko badugu eskifaia
Ni neu izango naiz kapitaina
Zu agindupeko marinela
Lausengurik gabe!
Uooo!!
bozkariorik ez dut!
Uooo!!
balakuen minez
Uooo!
bizi naiz beti legez!

DOMINAK (MEDALS)

I’m ancient, so ancient that
Always thinking it’s yesterday

If we always play the same,
Drawn by the deep grooves we went
through
We learnt to breathe
Although the pores were repleted

I don’t want you to hold me
Dont feel sorry for me
Don’t carry me
Going backwards makes me go forward
I’m my own centre of the universe
Not going anywhere
I’m the core
on my own

If you want to take me as a travelling companion
If we complete the crew
I’ll be the captain
And you a vassal sailor
Uooo!
without compliments
Uooo!
I have no joy
Uooo!
Holding back flattery
Uooo!
I always live genuinely

KEA

Iritzi bat eukitzeari,
oztopo edo eragozpen;
Itzultzaile, politikoei;
Traizioari, errealitate!

Imperialismoari globalizazioa,
Torturari metodo edo informazio iturri,
Diktadura militarrei prozesu,
Hau da hitzen look aldaketa!

Iritzi publikoaren begiei, kendu kea
Hitz debekatuei, hitz deserosoei
Kendu kea!kendu kea!

Kendu diezaiegun behingoz guztiei
mozorroa!

KEA (SMOKE)

Obstacles and impediments to having an opinion;
Translators for politicians
Reality for betrayal!

Globalization for imperialism,
Methods of getting information
for torture,
Trials for military dictatorships,
That’s the change of the appearance
of words

Clear away the smoke from
public eyes’ opinions,
From forbidden words, from
uncomfortable words,
Clear away the smoke! Clear away the smoke!

Let’s take their costumes off once and for all!

BELDURRAREN AROA

Beldurra itxi gabeko ate guztiei,
Baita erlojurik gabeko denborari ere
Bakardadeari,
Jendetzari, izan zenari, denari ere!

Emakumeak indarkeriari,
Gizonak beldurrik gabeko emakumeari,
Estatuek,
Pentsatzen duen pertsona orori!

Beldurraren aroa sortu nahi dute,
Segurtasuna salduz, beldurrez!
Pentsamendu, iritziak, ezabatu nahiean,
beldurrez!
Gure armak ideiak direlako!

BELDURRAREN AROA (THE TIME FOR FEAR)

Fear to all the doors not closed
Also to time without clocks
To loneliness
To the crowd, to the one who was and the
one who is!

Women to violence,
Men to fearless women
States to all the people who think!

They want to set the time for fear,
Selling safety with fear
Wanting to get rid of thoughts and opinions
with fear!
Because ideas are our weapons!

AKORDATZEN

Ordu laurdeneko enkontrua besterik
Ez genuela izan
Solas egiteko akordatzen naiz
Akordatzen naiz…

Idatzi ezin ditudan
Gauzez akordatzen naiz
Idatzi ezin ditudanez

Egunen batean solas hura
Jarraituko genuela
Denbora pasa da (e)ta elkartzeko
Aukerarik ez dagoela

Idatzi ezin ditudan
Gauzez akordatzen naiz
Idatzi ezin ditudanez

Baina ahaztu nahi
Ditudanak baino gehiago direla
Seguru asko,
Akorduan ez ditudanak

AKORDATZEN (REMEMBER)

We just had a quarter hour encounter,
I remember we talked
I remember…

I remember the things
I am not able to write
because I cannot write them.

(I thought) we would continue that
conversation one day
Time went by and there’s no way
to meet again

I remember the things
I am not able to write
because I cannot write them.

But there are more than (the ones)
I want to forget,
The ones I don’t remember, for sure.

BIZITZAREKIN BAINO EZ

Atzo
Kaletik nindoala
Gogor
buruan sumatu dut
Azkura bat-batekoa
Sakon
Emakumea da
Berriz
gainetik beheitiK
Hil-aingeru

Zergatik bota ote duzu burua?
Horren astun bilakatu zaizu?
Zenbakiek betirakotzen
duten papera?
Nork mailegatu dizu hila?

Orain
Gutuna jaso nahi dut
Arren
Aitor diezadatela
gauerako aterpea
Omen
Ordainezina dela
Zinez
bizitzarekin
baino ez bada

BIZITZAREKIN BAINO EZ (JUST WITH YOUR LIFE)

Yesterday
When I was walking down the street
I felt it in my head, strong
A sudden burning
Deep inside
It’s a woman
Again
Threw herself off
Fallen angel

Why did you kill yourself?
Did it become so difficult?
Did the numbers become too heavy on
the paper?
Who mortgaged your month?

Now
I want to get the letter
Even though
I confess
The shelter for the night
Is invaluable
Unless
Straight up
you for pay it
just with your life

AMETS BAT

Iraneko basamortuan
Harrizko dorre altuan
Zelda zirkular baten bazterrean
Egurrezko mahai batean

Nire antza duen poeta bat idazten dabil
Nire antza duen poeta bat idazten dabil

Beste dorre bateko zelda zirkularrean
Izkribatzen ari den
Poetaren istori(o)a

Nire antza duen poeta bat idazten dabil
Nire antza duen poeta bat idazten dabil

Prozesu amaigabe honetan
Inork ez du jakingo
zer izkribatu ote duten presoek!

AMETS BAT (A DREAM)

In the desert of Iran
In a high stone tower
at the side of a circled cell
On a wooden table

There’s a poet writing who looks like me
There’s a poet writing who looks like me

The poet’s story is being written
In the circled cell of another tower

There’s a poet writing who looks like me
There’s a poet writing who looks like me

In this endless process,
nobody will know
what the prisoners have written down

ZERGATIK?

Etxe bat eraikitzen hasi ginela
Akordatzen naiz, (e)ta hiru,
Hamar(e)ta hogei urteren bueltan
Horma sendoa dugu!

Hodeiertza ez digula ikusten uzten
Etxea ez da, harresia da!
Esaten dute ta egiari zor
Harresia dela!

Ez dakit zergatik
Harresia eraiki,
Denon nahia ez al zen
Etxea eraikitzea?

Etxea ez al da harresia?
Harresia etxea?

ZERGATIK? (WHY?)

We started building a house
I remember, and three,
Ten and twenty years later
The wall is still standing

The edge of the clouds don’t let us see
It’s not a house, it’s a stronghold!
(That’s what) they say and
that’s what we owe the truth
It’s a stronghold.

I don’t know why
We built a stronghold
When everybody wanted
To build a house

Isn’t a house a stronghold?
A stronghold a house?

UH-IN

Sarean gauden aro honetan,
Saretik atera ezinda gabiltz(a),
Harreman oro geratu ei dira
Sare hontatik atera ezinda

Uhinak hitz, hitzak uhin
Urrunekoa gertu e(d)uki
Uhinak hitz, hitzak uhin
Gertukoa urrun beti

Harremanak in-komunikazio
Bihurtu direla mende honetan
Uhinak behingoz komunikazio
Bihurtzeko hitzak erabili!

Uhinak hitz, hitzak uhin
Urrunekoa gertu euki
Uhinak hitz, hitzak uhin
Gertukoa urrun beti

In-komunikazioa
Gertukoa urrun beti!

UH-IN (WAVES)

This era of the net we are in,
We can’t go out from the net,
(It’s seems) All the relationships can’t
Get out of this net

Waves are words, words are waves
The one who’s far is close
Waves are words, words are waves
The one who’s near, always far away

Relationships have become isolated
In this century
Use the waves , once and for all,
To turn the waves into communication

Waves are words, words are waves
The one who’s far is close
Waves are words, words are waves
The one who’s near, always far away

In-communication
The one who’s near, always far away

ISPILU ILUNA

Bazen behin non mundua alderantziz
Ikusteko ispilu bat behar zen,
Gaur egun leihotik
Soilik begiratu behar da!

Gauez zuek indarraren
Arrazoia erakutsiz,
Guk egun eta gauez
Arrazoiaren indarra

Telebista hezkuntza bihurtuz
Burmuinen greba sortuz,
Altxa zaitez ta jo behingoz
Ukabilkada ideiez!

Gauez zuek indarraren
Arrazoia erakutsiz,
Guk egun eta gauez
Arrazoiaren indarra
UOOOOO!
Erakusten
UOOOOO!
Dugun bitartean
UOOOOO!
Arrazoiaren indarra!

ISPILU ILUNA (DARK MIRROR)

There was a time,
when a mirror was needed
to see the world upside down.
Today just looking
out of the window is enough

At night, you show
the reason of your strength
and us, we show the strength of our reason,
day and night

Turning tv into education,
making our brains go on strike,
stand up and pound in your ideas

At night, you show
the reason of your strength
and us, we show the strength of our reason,
day and night
UOOOOO!
Showing
UOOOOO!
meanwhile
UOOOOO!
the strength of our reason!

NEGARREZ

Txiki-txikitan esan ziguten
“Nahiz triste egon, ez negarrik egin
Nahiz eta erori, eskolan ez negar egin
Norbaitekin mindu arren, sekula ez
Negarrik egin.”

Imajinatu jendea negarrez
Irri edo keinu txiki bat bota ordez
Hezurrezko kartzela honi
Nahikoa dela esanez

Irri egiten badugu
Betondoa zimurtu
Keinuka aritu begiekin…
Zergatik ez negar egin?

Imajinatu jendea negarrez
Irri edo keinu txiki bat bota ordez
Hezurrezko kartzela honi
Nahikoa dela esanez

NEGARREZ (CRYING)

When we were little we were told
Although you are upset, don’t cry
Although you fall, don’t cry at school
Although someone hurts you,
Don’t you ever cry.

Imagine people crying,
instead of laughing or gesticulating
saying it’s enough to this jail of bones

If we laugh
We frown
Talk with your eyes…
Why not cry?

Imagine people crying,
instead of laughing or gesticulating
saying it’s enough to this bone-made jail